Doctor faustus thomas mann pdf

0
3

Duitse schrijver Thomas Mann, gepubliceerd in 1947. In de filosofische roman Doctor Faustus vertelt Mann achter het masker van de burgerlijke, enigszins pedante, humanistische classicus Serenus Zeitblom het leven van de fictieve demonische componist Adrian Leverkühn, die zijn ziel net als Faust verkoopt aan de duivel om volmaakte composities te kunnen schrijven. Leverkühn laat zich min of doctor faustus thomas mann pdf bewust besmetten met syfilis om in perioden van opspelende ziekte krachtige inspiratie deelachtig te worden.


In een pathologisch te interpreteren visioen ontmoet hij op een gegeven moment de duivel ook in eigen persoon. In Doctor Faustus verkent Mann het idee dat toewijding aan de kunst kan verworden tot een contract met de duivel, waarmee hij zich tevens rekenschap probeert te geven van de romantisch-muzikale, maar tegelijkertijd nihilistische factoren binnen de Duitse traditie. In zekere zin is het boek dan ook op te vatten als een indringende analyse van de ‘fascistisch-demonische trekken van de Duitse aard’. Belangwekkend is zijn grote bekendheid met de Duitse muziek van de 19e eeuw, inclusief de compositietechnieken van de Schönbergschool.