Gospel of buddha paul carus pdf

0
3

Målning föreställande Abraham och, bland annat, hans söner Isak och Ismael. Abrahamitiska religioner används som en samlande beteckning för judendom, kristendom och islam, vilkas profeter och grundare Moses, Jesus och Muhammed alla enligt religionernas urkunder är ättlingar till patriarken Abraham. Därutöver har begreppet ibland använts om ytterligare ett antal religioner med rötter delvis i de tre förstnämnda, som samarisk religion, mandeism, manikeism, drusisk religion, yarsanism, bahá’í gospel of buddha paul carus pdf rastafari. Därför uppfattas dessa religioner av muslimerna som bokens folk.


Koranen och som framställs som en ganska ensam monoteist i en värld av månggudsdyrkare. Beteckningen “abrahamitisk” har också använts för att skapa en gemenskap och dämpa tendenser till konflikter mellan de tre monoteistiska religionerna judendom, kristendom och islam, som alla uppstått i Sydvästasien.

Begreppet “abrahamitisk” har emellertid ifrågasatts eftersom de nämnda tre religionerna inte kan isoleras från det inflytande egyptiska, iranska och indiska religioner haft på judendomen, och därmed även på kristendom och islam. Monoteism, paradis, helvete, djävul, den yttersta domen, belöning eller straff efter den fysiska kroppens död, är alla föreställningar som judarna “importerat” före Jesus födelse. Sarai, och de indiska gudomerna Brahma och Saraiswati.

Gud, och därmed ingick han ett förbund med Abraham och dennes alla ättlingar. Abrahams ättlingar, som brukar benämnas hebréerna, ska med tiden ha förslavats i Egypten, och med tiden övergick flertalet hebréer till polyteismen. De befriades slutligen av Moses som predikade engudstro och lovade att föra dem tillbaka till Kanaans land som den ende Guden gett dem.

Enligt både Koranen och Bibeln får Abraham tillsammans med sin bihustru Hagar sonen Ismael. Men därefter skiljer sig historien om Hagar och Ismael i Koranen och Bibeln.