Human anatomy & physiology marieb pdf

0
3

Blodmängden gör att hjärtat inte förmår förse hela kärlträdet med blod. Orsakar syrgasbrist i perifera vävnader och får kroppen att dra igång en mängd kompensationsmekanismer, som aktivering av det sympatiska human anatomy & physiology marieb pdf och aktivering av renin-angiotensinsystemet.


Syftet är att åstadkomma en höjning av blodtrycket med hjälp av vasokonstriktion, en ökad puls samt större kraft i hjärtslagen. När kroppen förlorar blodvolym sker en minskad genomblödning och syretillförsel i perifera vävnader.

Kemoreceptorer som känner av blodets pH-värde aktiveras och signalerar till andningscentrum i hjärnan. Detta ger en ökad andningstakt och djupare andetag, vilket gör att koldioxid andas ut och blodets pH stiger. Tryckkänsliga baroreceptorer i aortabågen och sinus caroticus känner av att blodtrycket minskat. Baroreceptorerna kommer då att signalera färre signaler till kardioacceleratoriska- och vasomotorcentrum än normalt, detta ger en aktivering av det sympatiska nervsystemet.